• Mekong Chula

อนุสาวรีย์ "ชนะ-ชนะ": อนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จของสมเด็จฮุนเซน

วินิสสา อุชชิน:


ภาพแกะสลักรูปสมเด็จฮุน เซน ชูโทรศัพท์มือถือ และถ่ายรูป selfie กับประชาชน เป็นเหตุการณ์ในช่วงหลังการเลือกตั้งปี 2013 ที่สมเด็จฮุน เซน มีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับประชาชน และใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ "ชนะ-ชนะ" ที่หมู่บ้านปรึกตาเสก ชานกรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างเป็นที่ระลึกถึงความสำเร็จของนโยบายชนะ-ชนะของสมเด็จฮุน เซน และการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองในกัมพูชา


สมเด็จฮุน เซน ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า นโยบายชนะ-ชนะ นี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 สิ้นสุดในปี 1998 โดยนโยบายนี้เป็นความพยายามที่จะประนีประนอมกับทุกฝ่าย หลักสำคัญของนโยบายนี้คือ 1.การให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต 2. สนับสนุนให้วางอาวุธและกลับมาประกอบอาชีพเดิมของตน 3. การไกล่เกลี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน อาทิ ที่ดิน บ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนตร์ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ต่อไป


นโยบาย 'ชนะ-ชนะ' ได้ถูกดำเนินการมาจนกระทั้งในวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.1998 เป็นวันสิ้นสุดสงครามในกัมพูชา โดยประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรี ผู้นำระดับสูงของกลุ่มเขมรแดงได้มาพบปะกันอย่างเป็นทางการ นับเป็นการสิ้นสุดสงครามกลางเมืองในกัมพูชา


สมเด็จฮุน เซน ยังได้กล่าวอีกว่าต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาท่องเที่ยว เรียนรู้ หรือทำกิจกรรมก็ได้ตามประสงค์ ไม้ว่าจะเป็นเล่นฟุตบอล ว่ายน้ำ หรือประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์


สำหรับอนุสาวรีย์ทางเข้าจะเป็นลานกว้างมีการแกะสลักรูปยักษ์และเทวดากำลังทำพิธีกวนเกษียรสมุทร เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับแผ่นป้ายสลักเป็นภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนบอกเล่าถึงความสำคัญของอนุสาวรีย์แห่งนี้


เมื่อเดินเข้าไปข้างในจะพบแท่งหินสูง 33 เมตร (ซึ่งตรงกับจำนวนปีที่สมเด็จฮุนเซนบริหารประเทศ) โดยแท่งหินมีสามแฉกแทนคำสัญญาที่ให้ความปลอดภัยกับเขมรแดงด้านชีวิต ทรัพย์สิน และอาชีพ แท่งหินดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานซึ่งมีลักษณะคล้ายบังเกอร์ ฐานด้านล่างสุดมีการแกะสลักภาพเล่าเรื่องราวการต่อสู้ การทำงานของสมเด็จฮุนเซน ที่นำมาความเจริญและสันติภาพมาสู่กัมพูชา


นอกจากนี้บริเวณลานรอบอนุสาวรีย์ยังมีการจัดทำเป็นสวนสันติภาพเดโช (Techo Peace Park) โดยนำอาวุธและรถถังมาจัดแสดง พื้นที่ลานอีกฝั่งหนึ่งมีการจำลองปราสาทหิน เช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ยอดปราสาทบายน


อนุสาวรีย์ชนะ-ชนะ เป็นถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้และความสำเร็จของสมเด็จฮุนเซน และเป็นการจารึกคุณงามความดีของสมเด็จฮุนเซนให้อยู่คู่แผ่นดินกัมพูชาตราบนานเท่านาน ซึ่งประชาชนชาวกัมพูชาจะทราบซึ่งถึงความดีของสมเด็จฮุนเซนมากน้อยแค่ไหนนั้น คงต้องรอดูผลการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาที่จะเกิดขึ้นในปี 2566ที่มา: mynorthwest.comที่มา: The Phnom Penh Post

สมเด็จฮุน เซน พร้อมด้วยท่านผู้หญิงบุน รานี เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชนะชนะ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562

ทางเข้าอนุสาวรีย์ได้มีการปรับพื้นที่เป็นลานกว้าง มีการแกะสลักหินเป็นรูปเทวดาและยักษ์กำลังทำพิธีกวนเกษียรสมุทร


ด้านหน้าอนุสาวรีย์มีศิลาจารึกเป็นภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งบรรยายถึงที่มาความสำคัญของอนุสาวรีย์ การที่มีการแกะสลักภาษาจีนอยู่ด้วยสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันจีนมีอิทธิพลอย่างมากในกัมพูชา

ภาพแกะสลักที่ฐานอนุสาวรีย์ สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จฮุน เซน เป็นศูนย์กลางของประเทศ เป็นผู้นำความเจริญมาสู่กัมพูชา


ภาพแกะสลักบอกเล่าเรื่องราวในช่วงที่สมเด็จฮุน เซน ใช้ชีวิตอยู่ในป่าหาทางต่อสู้กับเขมรแดง

ภาพแกะสลักยุทธวิธี DIFID โดย D ย่อมาจาก Divide I ย่อมาจาก Isolate F ย่อมาจาก Finish D ย่อมาจาก Develop สะท้อนให้เห็นยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเขมรแดง โดยการแบ่งแยก โดดเดี่ยวเขมรแดง จัดการแก้ปัญหาให้สิ้นสุด จากนั้นจึงนำกลุ่มเขมรแดงมาร่วมกันพัฒนาประเทศภาพแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นว่า สมเด็จฮุน เซน เป็นผู้คัดท้ายเรือนำรัฐนาวากัมพูชาก้าวข้ามความยากลำบากในยุคเขมรแดและนำพาประเทศสู่ความเจริญ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- Voun Dara. 2018. Win-Win Policy taught to pupils. The Phnom Penh Post[Online]. Available from: https://www.phnompenhpost.com/national/win-win-policy-taught-pupils[2019, 2 April]

- Mech Dara. 2018. Win-Win Monument ‘cost $12M to build’. The Phnom Penh Post[Online]. Available from: https://www.phnompenhpost.com/national/win-win-monument-cost-12m-build [2019, 2 April]

- Hun Sen Speech, Opening Win Win Memorial, Phnom Penh, 29 Dec 2018. Youtube[Online]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=QUbTOpiL4AY&fbclid=IwAR1AMIjFvXrymKd11bdQ9tmCgDEanIBCyfnrHbUFuJ1FBRh1svgQ6MeIGu8&app=desktop[2019, 2 April]

127 views

© 2019 by Mekong Studies Center