• Mekong Chula

เวียดนามจะเป็น เมดิคัล ฮับ แห่งใหม่ของอาเซียน

Updated: Jul 28
เวียดนามเป็นประเทศที่ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโฮจิมินห์ซิตี้ ที่เริ่มเปิดตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในพ.ศ. ๒๕๖๐ และขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๑๘-๒๐ ต่อปี โดยในพ.ศ. ๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มาใช้บริการตรวจและรักษาถึง ๓๕๗,๐๐๐ คน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ


Tran Quoc Bao ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและการตลาดของ City International Hospital

ในโฮจิมินห์ซิตี้ กล่าวว่า


“เวียดนามมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพราะตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีข้อได้เปรียบด้านเสถียรภาพทางการเมือง บริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน”

ปัจจุบันสถานพยาบาลที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าต่างชาติในเวียดนาม ได้แก่ HCM City University Medical Centre, Cho Ray Hospital และ Gia An ๑๑๕ Hospital ในโฮจิมินห์ซิตี้ โดยเฉพาะ HCM City University Medical Centre ซึ่งมีจำนวนชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเพิ่มกว่า ๔,๐๐๐ คนทุกปี หรือเฉลี่ย ๔๐-๕๐ คนต่อวัน ร้อยละ ๘๐ มาจากลาว และกัมพูชา ทำให้โรงพยาบาลต้องเปิดห้องตรวจ เพื่อรองรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ และจัดหาล่ามสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และเขมร ให้บริการ


ขณะที่แพคเกจการรักษาสุขภาพฟันได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติรวมทั้งจากประเทศใกล้เคียงอย่างไทยที่มารับบริการทันตกรรมเป็นประจำทุกปีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเวียดนามจากราคาที่แข่งขันได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ร้อยละ ๕๐-๗๕


ความท้าทายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของเวียดนามในการให้การบริการ คือ นอกจากไม่สามารถเทียบกับไทยหรือสิงคโปร์ได้แล้ว ยังคงไม่บรรลุความน่าเชื่อถือ ทั้งในแง่คุณภาพการรักษา และความไว้วางใจจากผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น JCI (Joint Commission International Accreditation)


ความเสี่ยงในการรักษาที่มีสูง และยากลำบากต่อการฟ้องร้องคดีจากความบกพร่องทางการแพทย์ ทำให้ชาวเวียดนามกว่า ๖๐,๐๐๐ คน เลือกที่จะเดินทางไปตรวจและรักษายังต่างประเทศ ทำให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากความมั่นใจในทักษะของแพทย์ชาวต่างชาติ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและบริการที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ฝันที่จะเป็นเมดิคัล ฮับ ของเวียดนามยังอยู่ห่างไกล.


อ้างอิง


“Phat trien du lich y te tai Viet Nam - Tai sao không?”

Báo Pháp luat Viet Nam, September 26,2019

https://baophapluat.vn/thi-truong-360/phat-trien-du-lich-y-te-tai-viet-nam-tai-sao-khong-472569.html

“Hà Noi có the thay doi nghich lý du lich y te Viet Nam?”

Báo đien tu Kinh te & Đô thị, September 20, 2019,

http://kinhtedothi.vn/ha-noi-co-the-thay-doi-nghich-ly-du-lich-y-te-viet-nam-352957.html

4 views

© 2019 by Mekong Studies Center